2016. március 31., csütörtök

Makovics János : Irodalmi pályázat

Egy irodalmi pályázaton második helyezést értem el .

2016. március 30., szerda

Makovics János .Kesztölci Hírharang. 2015.december PDF formátumban

Kesztölci Hírharang 2015.december. PDF formátumba is, melynek utolsó oldalán a velem készített interjú olvasható

http://kesztolc.hu/data/downloads/2015/12/15/ujsag.pdf

2016. március 29., kedd

Makovics János : VersekMakovics János : Érdemes ?

Annyi évtizeden keresztül,

mindig próbáltam "jó" lenni,

segíteni ahol és ahogy tudtam,

mégis aztán én lettem a "rossz",

pedig tudom hogy nem volt igazuk :

s eltűntek a ködbe a jótettek hamar

elfeledve, mint igéreteik, szavaik.

Pórul jártam, ráfizettem, emberileg,

lelkileg, anyagilag, s már kételkedem

érdemes volt e jónak lenni, segíteni

a bajban levőkön, kihasználtak csak,

és mikor már nem volt mit adnom,

elfordultak ,megtagadtak, sőt fenyegettek,

mintsem hogy visszaadják amit adtam.

Legjobb védekezés a támadás, miközben

ők beszélnek,zenélnek,írnak becsületről,

barátságról, tisztességről,s a gyakorlatban

pont az ellenkezőjet cselekszik meg azokkal,

kik segítetették, támogatták őket....

Érdemes volt jónak lenni, s legyek e jó

továbbra is, kétség mardos de tudom

nekem van igazam, s nem haragszom csak

szomorú vagyok,csalódva azokban, kikben

bíztam, s akik ellenem fordultak s támadnak,

hamar elfeledve, mennyi mindent adattam.Makovics János : Visszavonulás

Elég volt, bár mihez képest,

mindenkinek mást jelent az "élet".

Megéltem mit akartam, ültem

repülőn, tengerjáró hajón, láttam

sok szép várost s gyönyörű helyeket,

ismerkedtem, barátkoztam, magam

vagyok mégis , csak kihasználtak,

emberileg, lelkileg, és anyagilag,sokszor,

olyanok kikben bíztam ,majd átvertek,

s hazudtak maguknak,másoknak, nekem.

Elég volt : már csak ismétlés minden,

voltam "fent" és "lent" megtapasztaltam

annyi mindent, s hű maradtam magamhoz,

nincs lelkiismeretfrudalásom, már csak

nyugalmat s csendet várok vágyok, négy

évszak hozta változások, kis lakomban

robinzonként, kívül és mégis benne a

világban az internet által , de nem akarok

már "élő" kapcsolatot , szeretettlent, mely

kihúnyt mint a táborűz, s hamuja maradt.
 

Makovics János : Kérdések

Nem hiszek istenekben, de valamiben igen.

Emberekben, kik sokfélék testileg,fajilag,

kultúrálisan, lelkileg, s mindenütt voltak

vannak és lesznek jó és rossz emberek,

függetlenül attól, hol, mikor miként élnek.

Nem istenekben hiszek, kik csak szenvedést

okoztak mindenütt, nevükben gyilkoltak,

évezredeken át, meggyalázva s tagadva

minden vallás alapját, a szeretetet, mely

nélkül nem élet az emberlét, mégis oly

sokan leélik életük gondtalanul, szenvedést

okozva másoknak, nem törődve istenek

leendő haragjával majdan "odaát".

Az istenek elvannak magukban ha vannak,

afrikai rabszolgaságoktól az indiánok irtásáig,

más vallásúak s világnézetűek üldözése,

gyilkosála, megsemmisítése ,haláltáborok

s háborúk sokasága rég s még ma is ,

mennyi ártatlan élet mely bűntelen szenved,

miféle istenek kik ezt nézik onnan fentről,

s elvárják hogy imádják, tisztejék őket, pedig

ők nem tisztelik az életet, az embereket,

önzőek s hamiskásak az ilyen (ál)istenek.

Nem hiszek istenekben,vallásokabn, csak

itt és most élő emberekben, kikben él még

a szeretet és a béke vágya, s tetteikkel

bizonyítják a reménykedő boldogulást.

 

 
 
 

2016. március 28., hétfő

Makovics János : Wutka Tamás születésnapja

Makovics János : Wutka Tamás születésnapja

Ma lenne 65 éves Wutka Tamás, író, esszéista, kritikus, a Lyukasóra főmunkatársa, és aki a legjobb barátom volt, 26 éven át. A mai napig nagyon hiányzik, embersége,őszintesége, mélységes humanizmusa és az egyetemes emberi értékek szószólója volt, példamutató egyenes de szókimondó, segítő, és írásai a mai napi tudnak újat mondani.
Szerepel a Wikipédiában is.
Emlékét őrzöm és ápolom. Tavaly megjelent könyvemet neki ajánlottam.
2016. március 26., szombat

2016. március 25., péntek

2016. március 24., csütörtök

2016. március 23., szerda

Kesztölc új honlapja

Kesztölc új honlapja

http://www.kesztolc.hu/

Makovics János : Hargitai Gyula emlékére

Makovics János : Hargitai Gyula emlékére

Hargitai (Haitsch ) Gyula 1956 .február 16-án született Budapesten, művelt, jogvégzett felmenőkkel rendelkező családban. Az irodalom, a költészet iránti érdeklődése már középiskolás korában megmutatkozott, verseit különböző lapok közölték. Pályáját Keresztury Dezső segítette. Kiteljesedésre, érésre azonban már nem volt ideje, 1982 januárjában nem sokkal születésnapja előtt tragikus körülmények között meghalt. Halála után két válogatás jelent meg verseiből : Fehér lobogás (1988) Pogány rekviem ( 1989).Gyerekversek (2010)Válogatott versek (2011) Ez a kötet a költő még ki nem adott verseiből válogat, illetve közli az előző kettő néhány szép darabját, valamint az eddig megjelent ismertetések, kritikák szövegét tartalmazza.
Befejezésül érdemes felidézni Keresztury Dezső a Fehér lobogás című kötet végén megjelent utószavának befejező mondatait : "Komoly igéret volt, túl korán törött össze. Nagy kár érte. De a töredék is, ami megmaradt utána, érdemes rá, hogy megbecsüljük."
Könyvei a Magyar Elekrtonikus Könyvtárban is olvashatók.


2016.március 22 - én a Hargitai - Haitsch Alapítvány átadta az irodalmi pályázat nyerteseinek az eredményt.
 
 

HASÉ 2016.március Makovics János

HASÉ . 2016. márciusi szám
Makovics János író - olvasó találkozó
http://sinosz.hu/napsziget-megjelent-makovics-janos-hallasserult-kolto-verseskotete/

2016. március 18., péntek

Isten nevében

Makovics János : Isten nevében

Nem hiszek az egy istenben,

és nem hiszek a mindenhatóban,

sem egyházakban és azok papjaiban,

kiknek bűnei égbekiáltóak, évezredek

ártatlan emberéleteket követelve.

Az ő nevében szerte a világon

megannyi csodás népeket, kultúrákat

pusztítottak el, tűzzel -vassal - kínokkal

hirdetve a szeretet evangéliumát, s az

ő vérük és tiszta lelkük ma is kisért

a miért örök kédőjeleként,nem tudva

mely isten az ki mindezt megengedte.

Nem hiszek istenekben, vallásokban,

vizet prédikálnak, bort isznak, lopnak,

csalnak,hazudnak,a hatalomért ,pénzért,

s nem törődve a hét főbűn szabályaival,

naponta tiporva sárba hitük álnokságát.

Mennyi csalárdság, képmutatás az egyház

részéről, papok, bíborosok, szolgálóik,

apácák ,szerzetesek, rabbik ,jehovák, és

a többi, mind egyre megy, e földi élet

minél jobb anyagi meglétére önmaguknak,

és nem törődnek azokkal kikkel kellene,

evvel bizonyítva legjobban hogy nincs isten.

Mert ha lenne nem tennék amiket cselekednek,

félnének a pokoltol és a végső számonkéréstől,

de tudják nincs mitől félniük, csak ha hatalmuk

veszélyben, akkor emelik fel szavuk isten nevében.

Tavaszodik

Makovics János : Tavaszodik

Lassan, de bizton múlik a tél.

Miként időnk a térben, sorsunkat

megélve, reménykedve, vágyakozva,

friss tavaszi szellők s rügyek jövetelére.

Tavaszodik odakint hosszabbak a napok,

óh mennyi mindent csinálhatnánk immár

jobban, megújult erővel, mert tudjuk mit

rontottunk el s min kéne változtatnunk,

s a tavasz meghozza majd gyümölcsét,

és aranylik szívünk mint az aranyeső,odakint.

Tolvaj "anya"

Mindenki nehezen él meg általában, de ez nem "mentesít" senkit attól, hogy  lopjon, csaljon, blicceljen, miegymás....és vajon milyen ember az, aki munkahelyén ahol sérült, beteg gyerekek vannak, ellopja előlük az ennivalót hazalopva családjának, és lusta ,dolgozni nem akaró élettársának, aki amúgy becsületről zenél,írdogál, közben rokkantnyugdíjas ismerősének nem adja meg tartozását. Szép kis "keresztényi" család....

2016. március 17., csütörtök

HASE 2016.március.

Megjelent az író - olvasó találkozóról a beszámoló

2016. március 14., hétfő

Így van, lesz...

Így van, lesz...

Utam az iskolába (2013) - Teljes Film Magyarul

Érdekes film

Utam az iskolába (2013) - Teljes Film Magyarul  

Makovics János & Csikó Tamás : Csalódás egy "barátban"

Pár éve megismerkedtem valakivel, akivel aztán sok mindent átéltünk, voltak közös kalandjaink, élményeink, és minden tekintetben segítettem, emberileg, lelkileg, a "művészi" előbbrejutását hogy ismertebb legyen, és anyagilag is, sajnos. Adtam neki kölcsönt, két havi nyugdíjamat, és esze ágában sem volt visszaadni akkor ,mikor volt rá pénze, inkább vett magának 40 ezerért laptopot és 80 ezerért mobiltelefont, s mikor kértem a pénzem vissza én lettem a rossz, - letiltott a facebookon ismerősei közül - és hamar elfelejtette hogy mennyi mindent  megtettem érte, saját káromra is, mert csak az ő kedvéért mentem bele közös videoklipbe, amiből nekem csak károm származott. Nagyon csalódtam benne  minden tekintetben, blogjaiban s másutt a becsületről s  miegymásról  ír, közben a valóságban teljesen másmilyen, kihasznál másokat a maga hasznára, de ő maga semmit nem segít másokon, s ha  kérdőre vontam mindig "betegségére" hivatkozott, és össze vissza hazudozott, egyik nap írt valamit emailben, másnap pont az ellenkezőjét. Zavaros, rafinált, álszenteskedő képmutató "művész",akinek teljesítménye nagyon "amatőr" és nem sok sikert ért el, de kritizálni nagyon tud másokat.
Arról bezzeg nem ír hogy barátnője a munkahelyéről ,ahol beteg,sérült gyerekek vannak ,ellopja a kaját haza....
Csalódtam benne mint barátban, emberben, és neki  "köszönhetem" hogy ezentúl soha  senkinek semmiben nem fogok segíteni, nem ez volt az első eset hogy így jártam, jószívűségem,bizalmam és segítőkészségem sok százezer forintom bánja, mert adakoztam szívesen, de pszhiológusom is azt mondta, meg kell tanulni nemet mondani és "egoistának" lenni önmagam érdekében. 
Ezt az ember úgy  hívják CSIKÓ TAMÁS.
Nem haragszom rá, csak mélységes szomorúságot érzek.Makovics János : Álbarátság

( Csikó Tamásnak)

Már nem csodálkozom ,megszoktam

hogy mindenki csak kihasznál, és ha

már nem kellek, mint papírzsebkendőt

dobnak el, s nem számít semmi ami

volt, miket megcselekedtem, s adattam :

sőt, vissza sem kapom amit adtam,

mondván nincs módja, de másra igen,

szóval, tettel, szeretettlen, s hamisság

köde melybe elvész mindaz ami volt.

Nem ír, nem hív, nem találkozunk,

már nem tudok mit adni, segíteni, minek

hát az együttlét a város peremén, s

"betegségére" hivatkozva bujdokol,

magától magában, tudva "bűneit" melyet

akarva akaratlan szór szét villámként,

fájdalmat s szomorúságot okozva annak,

ki bízott benne , de elveszett örökre.
 2016. március 9., szerda

Makovics János ( Neves kesztölciek)

Kesztölcön mindenki nevezetes, de vannak néhányan, akik a nagyvilágban is hírnevet szereztek. Művészek, tudósok, gazdasági vezetők. Kesztölcön szeretettel gondolunk rájuk, aki már elment, emlékét őrizzük, aki velünk van, azokra büszkék vagyunk.

Bárkányi Valkán Zoltán

Csapó Csaba

Fuzik János

Gimeskövi Károly

Makovics János

Nyilasi Tibor

Nyírő Lajos

Tarnóczi Ferenc

Szállási Árpád

Makovics János

Átlépve

Voltak határok, kívül, belül:
már szabad vagyok szárnyalok
azúrkék felhők alatt messze, hol
a kék tenger habjai nyaldossák
lábaim, s nem marad nyom utánam:
mint őszi pára, eltűnök már, s nem
leszek többé „sorscsapás” és gond
másnak, magamnak, lépek lassan egyre
beljebb a végtelenbe, szemben a
nappal melybe belenézek vörösen,
és ahogy a víz habzó fodrai egyre
jobban magukba fogadnak, átölelve
mint sosem volt igaz hű szerető,
leszek egyre kisebb a mennyei
kékségbe burkolózva, és mikor
már nyakam köré mint kötél
csavarodnak a körhullámok,
egy örömsóhaj száll fel az égig :
immár itt a rég vágyott pillanat,
egyesülhetek kék ég és a tenger
egybeérő horizontjával, s mikor
már lábam alatt is lágy hullámok
kavarnak mint ezernyi gondolatok,
elengedem és átadom magam
átlépve, megérkezve a végtelenbe.

2016. március 8., kedd

Makovics János .2015.December. Kesztölci Hírnök

Makovics János .2015.December. Kesztölci Hírnök

Makovics János : 2016. Január.25. Író - olvasó találkozó. Budapest.

Makovics János : 2016. Január.25. Író - olvasó találkozó. Budapest.

2016. március 7., hétfő

Csikó Tamás

Csikó Tamás "szélhámos" aki nem akarja visszaadni a kölcsön adott  kéthavi nyugdíjamat....és ő beszél,ír, becsületről, miegymásról. Nagyon csalódtam benne, minden tekintetben.  Zenéje s amit művel nem nagy  sikert arat, nem csodálom, s nem is fog előbbre jutni szerintem.
Amit  közösen készítettünk videó klippeket a  You Tubon azokat csak  az ő kedvéért tettem, de kértem hogy  törölje.
Időközben egy bloggot indított ellenem : Makovics János költő, író, újságíró visszaéléses háttéréletét feltáró netoldal (18+) aminek oldalbejegyzése önmagában rágalmazás és  becsületsértés, de már törölte a bejegyzéseit.
Íme egy vélemény a sok közül a Facebookról :

A bunkóságnak nincs határa. Csak egyetlen dologban szállt el a Csikós. Abban, hogy téged valóban sokan ismerünk. Így pontosan tudjuk rólad, hogy jó ember vagy és végtelenül tisztességes. Hogy mit mond rólad egy elmeháborodott, nem hiszem, hogy túl sok jelentőséggel bírna. Ráadásul ezen az oldalon teljesen hiányzik az értelem és a valódi humor. Primitív, gyenge erőlködés.

Azért az nem semmi, hogy valakinek kölcsönadsz pénzt, az baszik megadni a kölcsönt és még ő van megsértődve. Vagy tényleg full elmebajos aki ilyet tesz, vagy vérgeci. Nem érdemes lépned ellene, mert marhaságát a kutya sem olvassa vagy ha igen, akkor csak rajta szánakoznak egy sort. No meg sas miért is kapkodjon szerencsétlen legyecskék után.

Határozottan kiállok melletted, a Csikós meg nyaljon szart.