2016. szeptember 28., szerda

Makovics János : Vidéki hangulat

Makovics János : Vidéki hangulat

http://www.poet.hu/vers/195302

Makovics János : Temetésen

Makovics János : Temetésen

A minap temetésen voltam : ritkán járok, és most a hangulatom is hozzájárult ahhoz, hogy elmenjek, hiszen gyerekkorom óta ismertem azt a nénit aki elhunyt. A gyászmisére is elmentem, kiváncsi voltam az "új" papnak a beszédére és magára a gyászmisére is. Faluhelyen volt ez, és ezért nagyon csodálkoztam, hogy milyen kevesen voltak. Régen egy temetésen sok - sok ember vett részt ma már ez is megváltozott, és hallomásból értesültem erről a sajnos negatív fejleményről, hogy kevesen járnak temetésre, igaz én sem járok, így "bűnrészes" vagyok. Viszont a gyászmise alatt egy idős néni mellém ült, nem tudom mért hiszen rengeteg szabad hely volt, de utóbb örültem neki hogy "kiválasztott". Ugyanis ez a néni végig mindent hangosan mondott, énekelt, és tette amit tenni kellett az előírások szerint. A hangja, még ma is visszacseng fülembe, mert annyira átélően mondta - és csak magának, nem másoknak látszatra - az imákat és énekeket, amivel teljesen lenyűgözött. Éreztem , megérintett az a hit, ami áradt belőle, és ez meglepő, furcsa volt számomra, nem emlékszem mikor volt ilyen spirituális élményem, ráadásul egy római katolikus templomban. Ahogy ott ült mellettem, szinte "éreztem" hitének erejét, mintha aurája bevont volna...komolyan, erre nem számítottam, és hálás vagyok neki amiért végül is leült mellém. Mindez véletlen, vagy a sors akarata ? Örök kérdés, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy őszintén tiszteltem és becsültem ezt a "ismeretlen ismerős" nénit, amiért "megmutatta" akaratán kívül is, mi az, hogy hinni. Hívőnek lenni, katolikusnak: libabőrös lettem énekhangjától, olyan mélyről fakadt fel belőle,mint egy hegyipatak forrása. És az is volt , az ő hitének a forrása. Megérintett, és elvarázsolt : hálás voltam ezért. A temetésen is kevesen voltak, azt gondolatam bent a templomban hogy kimenve már többen lesznek,mert sokan "csak" a temetésre jönnek a gyászmisre nem. De a templom varázslatos , hűvös légteréből kilépve az őszi kora délutáni napfénybe, elvakított az a látvány, amit tapasztaltam. Nagyon kevesen voltak....ha nem látom saját magam, el se hiszem...szomorú dolog, és ebben is változik a falu.

2016. szeptember 27., kedd

Makovics János : A régi iskolánk


Makovics János : A régi iskolánk

http://www.kesztolc.hu/kozossegek/kultura/v/szoveges-oldal-292-1/

Makovics János : Kettős könyvbemutató

Makovics János : Kettős könyvbemutató

Az országos könyvtári napok keretében Kesztölc-ön 2016.október 3-án a helyi könyvtárban délután ötkor könyvbemutató lesz, Balogh Tamás kalandtúra író "A Dunakanyar kalandkönyve" című könyvét fogja bemutatni, és persze a többi könyvéről és túráiról is mesél majd. És én leszek a "társa' , tavaly megjelent NapSziget című verseskötetem kapcsán.

2016. szeptember 25., vasárnap

Makovics János : Kommunikációs félreértés

Makovics János : Kommunikációs félreértés

Makovics János : Mi változott ?

Makovics János : Mi változott ?

Makovics János : Stop

Makovics János : Stop

Ez a ruha önmagáért beszél : "csak" szeretet van, nemtől függetlenül, de sajnos a politika, a vallás és egyébb dolgok mint az élet más területén is, pl. a nők ellenei zaklatások, családon belüli lelki-testi erőszakok, stb - olyan társadalmi problémák halamazait egyesíti, amiket nagyon nehéz "egyensúlyba" hozni az  "élni és élni hagyni" szlogennel.  De ha lassan is, azért "fejlődik" az emberiség "agyilag" is , nem csak technikailag.

2016. szeptember 23., péntek

2016. szeptember 22., csütörtök

Makovics János : A kínzó kérdés ( Népszabadság )

Makovics János : A kínzó kérdés  ( Népszabadság )

Jogunk a halálhoz, avagy meddig élet az "élet" s ki döntheti el mikor "szabadulhatunk" tőle.
Anno egy régi írásom a Népszabadságban

2016. szeptember 20., kedd

Makovics János : Hallottam

Makovics János : Hallottam

Egy ismerősömtöl hallottam, azóta én is ezt mondom.

- Hogy vagy ?
- Múlóban.

Makovics János : Véget kéne vetni (életemnek)

Makovics János : Véget kéne vetni (életemnek)

2016. szeptember 13., kedd

Makovics János : Stigma

Makovics János : Stigma


A való világ rideg és nem olyan amilyen lehetne : naponta megbántják - tisztelet a kivételnek - a másfajta embereket, akik testileg,lelkileg "sérültek" ,s nem gondolnak bele, hogy szavaik, tetteik milyen fájdalmat okoznak. Stigmatizálnak, nem gondolva arra, ahogy egy régi indián mondás tartja : az ember nyelve éles mint a késs, nem játékra való.

2016. szeptember 11., vasárnap

Makovics János : Pálos mise Klastrompusztán

Makovics János : Pálos mise Klastrompusztán

http://kesztolc.hu/hirek/kesztolci-hirek/v/galeria-222/

Makovics János : Pálos ünnepi,búcsús mise

Makovics János : Ünnepi mise
Nyárias meleg nap volt 2016.szeptember 11 én vasárnap, mikor is Klastrompusztán a Pálos Rend ünnepi, búcsúi szentmiséjét tartották. Odefelé tekerve a biciklit, már félúton találkoztam az út szélén leparkolt autóval, s mellettük fehér ruhába öltözve az apácák nézték a környező tájat. A kolostor romjainál már gyülekeztek az emberek : a bejáratnál 2016 - os Pálos falinaptárt osztogattak, és egy prospektust a zarándokutakról, valamint az erre a napra kinyomtatott imádságos - énekes szórólapot, amit "emlékbe" is jó eltenni. Déli harangszókor elkezdődött a szentmise,zászlókkal bevonultak a rend képviselői, Dr.Tóthpál Tamás, Szent György rendbell budavári vezetésével. Nem csak helybeliek,más vidékekről,városokból,falvakból is jöttek. Volt kórus, gitárkiséret,és az énekszó valóban felszállt az égig . Helyi plébánosunk, Dr.Magyar Pál is részt vett, közösen tartották : Borsos József volt tartományfőnök celebrálta a mise nagy részét. Kissé hosszúra nyúlt ugyan a név szerinti felsorolás hogy kiket köszönt, de ezt kárpótolta az a csodálatos, megindító és valóban csodálatos szentbeszéd amit tartott, sőt, előadott. Ahogy mondta beszédét, hangsúlyozva, gesztikulálva, tekintetét ránk vetve, magával ragadta a résztvevőket, hiszen beszéde nem unalmas, hanem tartalmas, humoral is fűszerezett volt, és személyes is, mert saját sorsát is említette, gyerekkorát,mikor még mindennapos volt az otthoni imádkozás,és a hit ereje átjárta lelküket : és a mai kornak a "vívmányait" és azt a sok "keresztséget" amit viselnünk kell. Konkrét eseteket beszélt el, pl.hogy egy egyetemi tanárt kizavart a Bazilikából mert úgy beszélt, ahogy egy egyetemi tanárnak nem szabadna, és még egy sor hasonló "példázattal" rukkolt elő, de olyan lendületes módon, és mégis oly egyszerűn, emberin, ami tényleg "mágnesként" vonzotta a hallgatóságot. Tisztán, érthetően beszélt, és úgy vélem, eme beszédnek a hatása sokakban tovább él még. Kihangsúlyozta a keresztényi szeretetett, a megbocsátást, az elanyagiasodott világ álhumanizmusát, és a tékozló fiú esetét is előhozta : meg tudunk e bocsátani az ellenünk vétkezőknek ? A hegyek zöld karéjában a természet lágy ölén, ezek a szavak súlyosabbaknak és emberközelibbnek tűntek, és hatottak, mintha a templomfalak közt hangzottak volna el. Áradt belőle a hit ereje, és mindvégig amíg tartott a mise, varázsa volt az egésznek. A felhangzó énekek csak még jobban kihangsúlyozták a szentmise lényegét. Ez valóban ünnepi, méltóságteljes és kegyelettel teljes mise volt ! A Himnuszt is elénekelték és a szokásos dalokat,szinte belezengett a táj is. Aki részt vett ezen a szentmisén, lelkileg feltöltődhetett, de a mise után azonban már mindenki rohant "evilági" dolgai után. Semmi sem örök, de az itt töltött idő "bevésődött" remélhetőleg sokakban,főleg mondanivalója miatt. "Boldog Özséb" is boldog lett volna ha látta - hallotta volna ezt .

 

Makovics János :Hargitai Gyula

Makovics János  : Hargitai Gyula ( 1956 - 1982 )

" A FELHŐKNEK VAN IGAZUK.
  VÁNDOROLNI KÉNE EGY ÉLETEN ÁT."

Csikó Tamás tartozása

Csikó Tamás  tartozása

Egy éve   kölcsönadtam húsz ezret neki, azt mondta két hét múlva visszaadja, és később is igérte hogy megadja de nem tette a mai napig. Ezen kívül is  adtam és tartozik, és ajándéka "csak úgy" húsz ezret adtam annó....hálából bloggot indított ellenem, amivel a tököli rendőrség álláspontja szerint a rágalmazás és becsületsértés követte el . Nekem nem kell a húsz ezer, az Ébredések Alapítványnak adja majd meg, várják a pénzt : ennyi, önmagáért beszél tette jelleméről, szavahihetőségéről, becsületességéről...amúgy az én fényépeimet használja fel bloggjaiban, amihez nem adtam engedélyt. Nem haragszom  rá, sajnálom szegényt....

Makovics János : Koppány Zsolt idézetek

Makovics János : Koppány Zsolt idézetek

"A művészet az a valami, amivel túl lehet élni az életet."

"Az vesse rám az első követ,  aki a legjobb céldobó közületek."

Makovics János : Megbúvó érték

Makovics János : Megbúvó érték

http://www.kesztolc.hu/kozossegek/kultura/v/szoveges-oldal-280-1/

2016. szeptember 7., szerda

Makovics János : Vers


Makovics János :

http://www.muveszetek.hu/napsziget/els-2265.htm

Makovics János : Tudod ?

Makovics János : Tudod ?

Itt van az ellenkampány, nagyon jópofa , vicces, és komoly is egyben : gratula hozzá !!!


2016. szeptember 5., hétfő

Makovics János : Ez is kínai,de okos döntés


Makovics János : Ez is kínai, de "okos"döntés

Nálunk is lehetne valami hasonló, a média tele van a sok celeb semmitmondó eseményeivel, és csak a "rossz" hírek a hírek általában : ráadásul minden hír másképpen jelenik meg, sosem az igazat mondják,írják, mindegyik a  maga "profitját" tekinti elsődlegesnek és nem az emberek korrekt tájékoztatását.

http://ripost.hu/cikk-kiirtana-a-bulvart-a-tevebol-a-hatosag?source=hirstart

Makovics János : J.D.Salinger

Makovics János : J.D.Salinger

J.D.Salinger ( 1919.jan.1 - 2010.jan.27 ) amerikai író méltán világhírű és könyvei a mai napig meghatározó jelentőségűek, és leginkább sikeres könyve a Zabhegyező "alapmű" amit nálunk is több kiadó megjelentetett, és már hangoskönyvben is hallható.
David Shields és Shane Salerno : Salinger című 630 oldalas életrajzi könyve 2015-ben jelent meg az Európa Kiadónál, és ebből nagyon sok mindent megtudhatunk az író életéről, ami tanulságos.
Érdemes könyveit (újra)olvasni.

J.D. Salinger - Zabhegyező (hangoskönyv)  

2016. szeptember 1., csütörtök

Makovics János : Ancsel Éva idézet

Makovics János : Ancsel Éva idézet

"Szegények az ég nélküliek, kiknek nincs egy darab egük"

Makovics János : KoppányZsolt

Makovics János  : KoppányZsolt

Koppány Zsolt költő,író, esszéista,újságíró, sok könyve megjelent már, és számtalan folyóiratban pubikált. Van egy mondása ami nekem és másoknak is nagyon tetszik.

"A művészet az a valami, amivel túl lehet élni az életet "

Makovics János : Filmajánló

Makovics János : Filmajánló

Nagyon megható fim ( Vissza hozzád )

https://www.youtube.com/watch?v=8dGm5GHrCIg

Makovics János : Ébredések Alapítvány

Makovics János : Ébredések Alapítvány

http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHz8jRue_OAhUG2ywKHbvHB8EQFgg2MAA&url=http%3A%2F%2Febredesek.hu%2F&usg=AFQjCNFY1kiOwHFQmlDITrtt36bPqaF67g

Makovics János : Főbejárat

Makovics János : Főbejárat

http://kesztolc.hu/hirek/kesztolci-hirek/v/szoveges-oldal-274/

Makovics János : Nyírő András

Makovics János : Nyírő András

Nyírő András 2016 -ban az Év Embere elismerét kapta Kesztölc község jóvoltábol, így ismerve el munkásságát .
Nyírő András neve nem ismeretlen a hazai közéletben : Az internet hőskorának meghatározó figurája, a 90 - es években az Index alapító főszerkesztője, később a Westel egyik igazgatója volt. A 2000-es évek második felében Wifi Falu projektjével 120 kistelepülésre, 2000 családhoz juttatták el az internetet. Ebben Böjte Csaba is segített neki. Munkájáért megkapta a Magyar Köztársaság Lovagkeresztjét. Jelenleg a Kesztölc.hu honlap szerkesztője, és besegített a futóversenyben és a falu térképészeti felmérésében. A Kesztölci Borklub egyik alapító tagja,és mint őstermelő, levendula termesztésével foglalkozik.Felesége a Magyar Kerékpárklub főtitkára.

Makovics János : Poet.hu

Makovics János : Poet.hu

http://www.poet.hu/vers/193392